ระบบการเงินที่สร้างขึ้นจาก เทคโนโลยีสมาร์ทคอนแทรค เปิดให้ทุกคน โปร่งใสทุกอย่าง

ระบบสนับสนุนชุมชนแบบไร้ตัวกลางครั้งแรกของโลก

การเข้าร่วม

ตั้งค่าใหม่
{{ deposit_amount.toFixed(0) }}TRX

เพื่อเข้าร่วมโครงการ คุณต้องใช้ ทรอน วอลเลต, อ่านเพิ่มเติม

สถิติส่วนบุคคล

 • ที่อยู่กระเป๋าของคุณ{{ tron.account.substr(0, 8) }}...---
 • นับถอยหลังเวลาการรับรายได้ครั้งต่อไป00:00:00
 • Total deposit{{ safe(reward.deposits.toLocaleString()) }} TRX
 • Deposit + 20%{{ safe((reward.deposits * 1.2).toLocaleString()) }} TRX
 • Already withdrawn amount{{ safe((reward.withdraws + reward.rewards).toLocaleString()) }} TRX
 • Remaining amount to be withdrawn{{ reward.deposits * 1.2 - reward.withdraws - reward.rewards <= 0 ? 'not available' : safe(Math.max(0, reward.deposits * 1.2 - reward.withdraws - reward.rewards).toLocaleString()) + ' TRX' }}
 • Available for withdrawal{{ reward.deposits * 1.2 - reward.withdraws - reward.rewards <= 0 ? 'not available' : safe(reward.reward.toLocaleString()) + ' TRX' }}

Your account is eligible for claiming and accumulating 1% daily, it is now active and the daily 1% will start March 19th 12pm UTC

ที่อยู่สัญญาสมาร์ทตอนแทรค

 • ที่อยู่สัญญาสมาร์ทตอนแทรค{{ contract_address.substr(0, 8) }}...
 • ยอดรวมเงินฝาก TRX ทั้งหมด{{ safe(contract.total_deposited.toLocaleString()) }} TRX
 • ยอดเงินรวมในสัญญาสมาร์ทคอนแทรค{{ safe(contract.balance.toLocaleString()) }} TRX
 • ยอดเงินที่ถูกถอนไปโดยสมาชิก{{ safe(contract.total_withdraw.toLocaleString()) }} TRX
 • ยอดเงินในเงินรางวัลกองกลาง{{ safe(contract.pool_balance.toLocaleString()) }} TRX
 • Weekly pool countdown00:00:00
 • ยอดเงินสูงสุดจากผู้แนะนำได้สูงสุด{{ safe(contract.pool_lider.toLocaleString()) }} TRX
 • ผู้แนะนำของคุณ{{ (user.upline || upline).substr(0, 8) }}...---

ประกันภัย

สถิติส่วนบุคคล

 • ที่อยู่กระเป๋าของคุณ{{ tron.account.substr(0, 8) }}...---
 • นับถอยหลังเวลาการรับรายได้ครั้งต่อไป00:00:00
 • วงเงินรายได้ค้างรับ 310%{{ safe(Math.max(0, (user.deposit_amount * 3.1 - user.payouts)).toLocaleString()) }} TRX
 • รายได้วันละ 1%{{ safe(user.payout.toLocaleString()) }} TRX
 • รายได้ค่าแนะนำโดยตรง{{ safe(user.direct_bonus.toLocaleString()) }} TRX
 • รายได้โบนัสค่าแมทช์ชิ่ง{{ safe(user.match_bonus.toLocaleString()) }} TRX
 • รางวัลนักแนะนำอันดับสูงสุด{{ safe(user.pool_bonus.toLocaleString()) }} TRX
 • รายได้ที่ถอนเข้ากระเป๋าแล้ว{{ safe(user.payouts.toLocaleString()) }} TRX
 • รายได้ที่ยังไม่ได้ถอนออก{{ safe((user.payout + user.direct_bonus + user.match_bonus + user.pool_bonus).toLocaleString()) }} TRX

การทำฟาร์มเหรียญ UME

 • ความเร็วกองทุนการทำฟาร์มต่อ 24 ชม.

สถิติ

 • ยอดรวมที่ได้ฝากเงิน TRX
 • ยอดรวมที่ได้รับเงิน TRX แล้ว

องค์กร

 • ลิ้งค์ผู้แนะนำของคุณคัดลอก---
 • ทีมงานที่ได้แนะนำด้วยตัวเอง
 • Deposited by personal invited partners
 • ยอดรวมจำนวนทีมงาน
 • Total deposited by structure
 • จำนวนผู้เข้าร่วมชุมชนทั้งหมด

เริ่มต้นอย่างไร

To join Eclipcity Global you need to use one of the following Dapp wallets.

To connect with the smart contract, please download, set up, and fund your preferred wallet from the instructions below.

*it is mandatory to use a referral link 1st time depositing to Eclipcity Global smart contract, please get back to the person that introduced you to Eclipcity Global.

PHONE WALLET -

TRON WALLET - download at offical site:
https://www.tronwallet.me/

TRONWALLET is a secure p2p crypto wallet and exchange for TRON (TRX)

 1. Download and set up TRON WALLET to phone
 2. Fund TRON wallet with TRX
 3. Go to Dapp browser in wallet and enter the ref link
 4. select amount to deposit and click join

TRONLINK Wallet - PC BROWSER EXTENSION

What is TRONLINK?

TRONLINK is Available as a browser extension and as a mobile app, TronLink equips you with a key vault, secure login, and token wallet—everything you need to manage your digital assets.

TronLink generates passwords and keys on your device, so only you have access to your accounts and data

How download TRONLINK browser extension?

Official website: https://www.tronlink.org/

How to connect TRONLINK to Eclipcity Global smart contract?

Open Web browser with TronLink download
Enter eclipcityglobal.io (ref link) an click enter
Allow TRONLINK wallet to connect to eclipcityglobal.io

*first time joining ECLIPCITY GLOBAL, follow these steps

copy ref link from sponsor
enter ref link into your pc browser with TRONLINK extension
Select the amount you wish to deposit up to 100.000 TRX
Click join and confirm transaction in wallet

How it works

Eclipcity Global (EG) is the World’s first decentralised support fund designed by the Eclipcity Team, deployed on the TRON Blockchain through smartcontract protocol.

The Eclipcity team is developing the most advanced DEFI and FinTech ecosystem ever seen with the vision and mission of creating the first self-sustainable support fund backed by an entire ecosystem of multiple services generating revenue streams injecting additional profits to the EG Global fund.

EG is not an MLM and it is not and Investment program!

EG is a community support fund with a two (2) level affiliate program where you give support and receive support from both community members and the Eclipcity ecosystem together.

The Eclipcity ecosystem is consisting of and is expanding constantly by developing multiple services and products within DeFi, online gaming, mobile gaming, crypto wallet, crypto debit card, online banking, blockchain technology and much more creating multiple revenue streams to both users and the Eclipcity ecosystem itself for further expansion.


- Allocation of individual users deposits to Eclipcity Global contract

5% platform fee
1% top sponsor bonus
2% Eclipcity Global Insurance
10% direct commission
82% for daily return and matching


- 310% total return

- Receive up to 1% daily return every 24 hours until 310% is received from Eclipcity Global


- Withdrawal fee, each withdrawal will deduct a 10% fee on all income received from Eclipcity Global which will be used as a giveback to the Eclipcity Global Fund


- Affiliate levels and % Income

- 1st level 20%- 3 direct, 25,000 trx volume in team
2nd level 5%- 15 direct, 500,000 trx volume in team

- Volume of TRX is calculated on your Total Team deposit Volume for 12 levels down

- minimum and maximum deposit limits!

 1. - Deposit level 1
  limit 500 TRX - 100,000 trx

 2. - Deposit level 2
  100,001 - 300,000 trx

 3. - Deposit level 3
  300,001 - 700,000

 4. - Deposit level 4
  700,001 - 1,000,000, trx

- Unlimited cycles in a level, a user can only deposit the same amount or higher when making a re-deposit.

- To advance from level 1 to level 2 in deposit amount , maximum deposit limit of 100,000 TRX must be made and received the full 310%

- Level 2, deposits between 100,001 - 300,000 TRX can be made

- When a deposit of 300,000 TRX have been made and received in full, level 3 with maximum a maximum of 700,000 TRX deposit will open

- Deposit 700k to get access to final level 4 with maximum 1 million TRX deposit 👌


- When 310% have been received the system will stop paying all income

- Re-Deposit & Start receiving again.🤝👊❣

10 อันดับนักแนะนำสูงสุด

ที่อยู่TRXรายได้
{{ upmodal.upline }}