ระบบการเงินที่สร้างขึ้นจาก เทคโนโลยีสมาร์ทคอนแทรค เปิดให้ทุกคน โปร่งใสทุกอย่าง

${{ contract.balance * rates.trx }}

ระบบสนับสนุนชุมชนแบบไร้ตัวกลางครั้งแรกของโลก

การเข้าร่วม

ตั้งค่าใหม่
{{ deposit_amount.toFixed(0) }}TRX

เพื่อเข้าร่วมโครงการ คุณต้องใช้ ทรอน วอลเลต, อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่สัญญาสมาร์ทตอนแทรค

 • ที่อยู่สัญญาสมาร์ทตอนแทรค{{ contract_address.substr(0, 8) }}...
 • ยอดรวมเงินฝาก TRX ทั้งหมด{{ safe(contract.total_deposited.toLocaleString()) }} TRX
 • ยอดเงินรวมในสัญญาสมาร์ทคอนแทรค{{ safe(contract.balance.toLocaleString()) }} TRX
 • ยอดเงินที่ถูกถอนไปโดยสมาชิก{{ safe(contract.total_withdraw.toLocaleString()) }} TRX
 • ยอดเงินในเงินรางวัลกองกลาง{{ safe(contract.pool_balance.toLocaleString()) }} TRX
 • Weekly pool countdown00:00:00
 • ยอดเงินสูงสุดจากผู้แนะนำได้สูงสุด{{ safe(contract.pool_lider.toLocaleString()) }} TRX
 • ผู้แนะนำของคุณ{{ (user.upline || upline).substr(0, 8) }}...---

ประกันภัย

สถิติส่วนบุคคล

 • ที่อยู่กระเป๋าของคุณ{{ tron.account.substr(0, 8) }}...---
 • นับถอยหลังเวลาการรับรายได้ครั้งต่อไป00:00:00
 • วงเงินรายได้ค้างรับ 310%{{ safe(Math.max(0, (user.deposit_amount * 3.1 - user.payouts)).toLocaleString()) }} TRX
 • รายได้วันละ 1%{{ safe(user.payout.toLocaleString()) }} TRX
 • รายได้ค่าแนะนำโดยตรง{{ safe(user.direct_bonus.toLocaleString()) }} TRX
 • รายได้โบนัสค่าแมทช์ชิ่ง{{ safe(user.match_bonus.toLocaleString()) }} TRX
 • รางวัลนักแนะนำอันดับสูงสุด{{ safe(user.pool_bonus.toLocaleString()) }} TRX
 • รายได้ที่ถอนเข้ากระเป๋าแล้ว{{ safe(user.payouts.toLocaleString()) }} TRX
 • รายได้ที่ยังไม่ได้ถอนออก{{ safe((user.payout + user.direct_bonus + user.match_bonus + user.pool_bonus).toLocaleString()) }} TRX

การทำฟาร์มเหรียญ UME

 • ความเร็วกองทุนการทำฟาร์มต่อ 24 ชม.

สถิติ

 • ยอดรวมที่ได้ฝากเงิน TRX
 • ยอดรวมที่ได้รับเงิน TRX แล้ว

องค์กร

 • ลิ้งค์ผู้แนะนำของคุณคัดลอก---
 • ทีมงานที่ได้แนะนำด้วยตัวเอง
 • Deposited by personal invited partners
 • ยอดรวมจำนวนทีมงาน
 • Total deposited by structure
 • จำนวนผู้เข้าร่วมชุมชนทั้งหมด

เริ่มต้นอย่างไร

To join Eclipcity Global you need to use one of the following Dapp wallets.

To connect with the smart contract, please download, set up, and fund your preferred wallet from the instructions below.

*it is mandatory to use a referral link 1st time depositing to Eclipcity Global smart contract, please get back to the person that introduced you to Eclipcity Global.

PHONE WALLET -

TRON WALLET - download at offical site:
https://www.tronwallet.me/

TRONWALLET is a secure p2p crypto wallet and exchange for TRON (TRX)

 1. Download and set up TRON WALLET to phone
 2. Fund TRON wallet with TRX
 3. Go to Dapp browser in wallet and enter the ref link
 4. select amount to deposit and click join

TRONLINK Wallet - PC BROWSER EXTENSION

What is TRONLINK?

TRONLINK is Available as a browser extension and as a mobile app, TronLink equips you with a key vault, secure login, and token wallet—everything you need to manage your digital assets.

TronLink generates passwords and keys on your device, so only you have access to your accounts and data

How download TRONLINK browser extension?

Official website: https://www.tronlink.org/

How to connect TRONLINK to Eclipcity Global smart contract?

Open Web browser with TronLink download
Enter eclipcityglobal.io (ref link) an click enter
Allow TRONLINK wallet to connect to eclipcityglobal.io

*first time joining ECLIPCITY GLOBAL, follow these steps

copy ref link from sponsor
enter ref link into your pc browser with TRONLINK extension
Select the amount you wish to deposit up to 100.000 TRX
Click join and confirm transaction in wallet

How it works

100% deposit

5% platform fee
1% top sponsor bonus
1% Eclipcity Global Insurance
1% Tronchain Insurance
10% direct commission
82% for daily return and matching


310% return

Upto 1% daily return


Withdrawal, each withdrawal will deduct a 10% fee on all matching income from level 1-12

which will be directed to the TRONCHAIN insurance contract 👌

when TRONCHAIN has completed refund this 10% is directed back to Eclipcity Global fund 👌


Matching level % Income

1st level 30%- 3 direct, 5000 trx
2nd level 10%- 5 direct, 20,000 trx
3rd level 10%- 7 direct, 100,000 trx
4th level 8%- 9 direct, 250,000 trx
5th level 8%- 11 direct, 500,000 trx
6th level 6%- 13 direct, 1m trx
7th level 6%- 15 direct, 2m trx
8th level 4%- 17 direct, 4 million trx
9th level 4%- 19 direct, 10 million trx
10th-12th level 2%- 25 direct, 25 million TRX

All volume is calculated on your Total Team Volume

Matching percentage and levels can / will be reduced if the system algorithm detects the possibility of a higher output then input to the balance fund

 1. Deposit level 1
  limit 500 TRX - 100,000 trx

 2. Deposit level 2
  100,001 - 300,000 trx

 3. Deposit level 3
  300,001 - 700,000

 4. Deposit level 4
  700,001 - 1,000,000, trx

To advance from level 1 to level 2 in deposit amount , maximum deposit limit of 100,000 must be made and received full 310%

This will open level 2 and deposits between 100,001 - 300,000 trx can be made

when deposit of 300,000 have been made and received they move to level 3 with maximum 700,000

Deposit 700k to get access to level 4 with maximum 1 million deposit 👌

Unlimited cycles in a level, can only deposit same amount or more 👍


When 310% have been received the system stop paying

Re-Deposit & Start Earning again🤝👊❣️

10 อันดับนักแนะนำสูงสุด

ที่อยู่TRXรายได้
{{ upmodal.upline }}